top of page
Norbert Schmidt

(*1975)

Je architekt a vedoucí Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě UK. Spolupracoval s Ladislavem Lábusem na rekonstrukci vily Palička v Praze na Babě. V současné době pracuje v AP ateliéru Josefa Pleskota. Samostatně realizoval rekonstrukci krypty kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze, kde také doprovází intervence umělců jako Václav Cigler, Adriena Šimotová, Jindřich Zeithamml, Stanislav Kolíbal ad. Na podzim 2014 inicioval dočasnou úpravu hrobu padlých na Bílé hoře. V roce 2015 navrhl místo posledního odpočinku a schránu pro ostatky P. Josefa Toufara v Čihošti a nový kříž pro věž kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře..

bottom of page