top of page
Petr Hrůša

(*1955)

Po absolvování Fakulty architektury VUT v Brně působil ve Stavoprojektu Brno pod vedením Viktora Rudiše. Roku 1992 založil společně s Petrem Pelčákem ateliér Hrůša & Pelčák. Od roku 2008 působí samostatně a také jako pedagog na VŠB-TU Ostrava a jako vedoucí ateliéru na FA ČVUT v Praze. Kromě administrativních staveb je autorem rekonstrukcí - např. Denisových sadů v Brně (2005) nebo zámku ve Valticích (2013).

bottom of page