top of page
Jitka Ressová

(*1970)

Zakladatelka ateliéru Ellement, který se od roku 2002 věnuje široké oblasti od urbanismu po produktový design, například rekonstrukcím „baťovských domků“.Její zásadní realizací byl vstupní objekt firmy Sporten v Novém Městě na Moravě (2004), z oblasti kombinace urbanismu a designu pochází revitalizace Gahurova prospektu ve Zlíně (2013). Je autorkou ročenky Česká architektura 2014-2015.

bottom of page