top of page
Petr Hájek

(*1970)

Architekt a pedagog Petr Hájek vystudoval FA ČVUT v Praze a následně AVU. Poté založili s Janem Šépkou a Tomášem Hradečným ateliér HŠH. Od roku 2009 pracuje samostatně. S Jaroslavem Hulínem vede školní ateliér na FA ČVUT. Zásadní prací ateliéru HŠH v oblasti rekonstrukce památek bylo Arcidiecézní muzeum v Olomouci (2003), významnou prací z poslední doby je Krkonošské environmentální centrum (2014).

bottom of page